Goldziher-, vagy Kohn-ház, emléktáblák


A Holló utca 4. szám alatt található az a kétemeletes, klasszicista stílusban épült ház, melyben a magyar zsidóság két kiemelkedő tudósa élt egykor: Goldziher Ignác világhírű orientalista és Kohn Sámuel az egykori Pesti Izraelita Hitközség főrabbija. Ezt tanúsítja az 1840-es évek körül épült ház kazettás kapuja mellett elhelyezett két emléktábla.

Az emeleti részen – amely korábban zsidó fiúárvaházként működött – lakott Goldziher Ignác. Goldziher a szintén orientalista tudós Vámbéry Ármin tanítványa volt a pesti egyetemen. Munkássága során Kairóban, Damaszkuszban és Palesztinában tanulmányozta és kutatta az arab filológiát, a muzulmán teológiát. Goldziher a Magyar Tudományos Akadémiának valamint számos külföldi akadémiának és tudományos intézetnek is tagja volt. A Pesti Izraelita Hitközségnél főtitkárként működött, és tanított az Országos Rabbiképző Intézetben. A muszlim világban nevét a mai napig az iszlám tudósaként tartják számon és nagy tisztelet övezi.

Kohn Sámuel rabbicsaládban született. A kismartoni és pápai jesivában tanult, majd Breslauban folytatta tovább tanulmányait, ahol bölcsészettudományi doktorátust szerzett. Fiatal rabbiként hívták a Pesti Izraelita Hitközséghez, amelynek később a főrabbija lett. Neves történész volt, a magyar zsidó élet és a magyar zsidó történetkutatás kiemelkedő tudósa.

A Rabbiképző Intézet megalakítására létrejött bizottságnak (1868), majd az intézetnek vezető oktatója lett. Munkásságának, pályájának kiemelkedő része a magyarországi zsidóság emancipálódásának elősegítése és irányítása volt.

Információk:


1075 Budapest, VII. kerület, Holló u. 4.