Az egykori Ortodox Népasztal és a Stein Artúr által alapított magánimaház


A Wesselényi utca elején a 13. szám alatt volt a szegényeket élelmező Ortodox Népasztal Egyesület által létesített konyha. Az Egyesület 1914-ben jött létre a Budapesti Ortodox Hitközség részenként. A II. világháború alatt, a német megszállás idején is funkcionált a szegényeket élelmező konyha.

Az épületben működött Stein Artúr ügyvéd által alapított magánimaház is. Stein a jogi pálya mellett szerkesztője volt a Hagyomány című felekezeti lapnak is. A lap – melyet édesapja Stein Miksa főrabbi alapított – az összes magyarországi rabbi élettörténetét, munkásságát dolgozta fel s közölte, majd később az Ortodox Hitközségi Tisztviselők Egyesületének hivatalos közlönye lett.

Információk:


1077 Budapest, VII. kerület, Wesselényi u. 13.