Forrásjegyzék


A megújuló gettó (Javasolt új neve: Béke – Salom városrész) In: Remény zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat, 2000. 3. évfolyam 4. szám

A zsidó Budapest – Emlékek, történelem, szertartások, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest Városháza 1994. In: Holocaust Emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából. TEDISZ

Bánlaki Viktor: Az OMIKE története In: Remény zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat 1999. 2. évfolyam 2. szám

Budapest Fasori Evangélikus Egyházközség honlapja – fasor.lutheran.hu

Budapesti Görög Katolikus Egyház honlapja – rozsaktere.emecclesia.hu

Csűrös Miklós: Fülep Lajos irodalmi tanulmányai. In. Tímár Árpád szerk.: Fülep Lajos emlékkönyv. Magvető Könyvkiadó, Budapest 1985.

Deutsch Gábor: A Garay utcai rejtély. In.: Gyökér, szár, virág. Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Budapest 1999.

Deutsch Gábor: Horn-nyomozás. In.: Gyökér, szár, virág. Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Budapest 1999.

Erzsébetváros Önkormányzatának honlapja – www.erzsebetvaros.hu

Fasori Református Egyházközség honlapja – www.fasor.hu

Felkai László: A magyarországi zsidó iskolák. In. Szalay Anna szerk.: Hágár országa. A magyarországi zsidóság – történelem, közösség, kultúra. Antall József Alapítvány, Kossuth Kiadó, Budapest 2009.

Fröhlich cukrászda honlapja – www.frohlich.hu

Gerenday Ágnes: Az Árpád-házi Szent Erzsébet-templom In.: Árpád-házi Szent Erzsébet-templom honlapja. rozsak.uw.hu

Hahn István: A zsidó nép története. Makkabi Kiadó, Budapest 1998.

Illés Endre: Írók, színészek, dilettánsok. „Magadat mindig kitakartad…” (József Attila). Magvető, Budapest 1968.

Illés Endre: Írók, színészek, dilettánsok. A kristályszoba lakója (Halász Gábor). Magvető, Budapest 1968.

Illés Endre: Írók, színészek, dilettánsok. A neo-frivol eufória (Szerb Antal). Magvető, Budapest 1968.

Illés Endre: Írók, színészek, dilettánsok. Az elbocsátott vad (Babits Mihály). Magvető, Budapest 1968.

Illés Endre: Írók, színészek, dilettánsok. Egy szikár öregúr (Schöpflin Aladár). Magvető, Budapest 1968.

Illés Endre: Írók, színészek, dilettánsok. Esti Kornél kalandjai (Kosztolányi Dezső). Magvető, Budapest 1968.

Illés Endre: Írók, színészek, dilettánsok. Nemecsek és Liliom (Molnár Ferenc). Magvető, Budapest 1968.

Karády Viktor: Önazonosítás, sorsválasztás. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2001.

Kármán György: A zsidó liturgikus zene. ORKI Zsidó-Egyetem, Budapest 1998.

Klein Rudolf: A Dohány utcai zsinagóga. In: Remény zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat 2001. 4. évfolyam 3. szám

Klein Rudolf: A magyarországi zsidóság és a magyar építészet. In. Szalay Anna szerk.: Hágár országa. A magyarországi zsidóság – történelem, közösség, kultúra. Antall József Alapítvány, Kossuth Kiadó, Budapest 2009.

Klein Rudolf: Magyarországi zsinagógák: rövid áttekintés a középkortól napjainkig. In. Szalay Anna szerk.: Hágár országa. A magyarországi zsidóság – történelem, közösség, kultúra. Antall József Alapítvány, Kossuth Kiadó, Budapest 2009.

Kolozsvári Andor: Kávéházak; Fészek. Erzsébet város. Tímár Andor szerk. Budapest Főváros VII. kerületi Tanács 1970.

Komoróczy Géza: Városkép – műemlék: Pest régi-új zsidónegyede. In: Mozgó Világ, 30. no.11.

Konrád Miklós: Orfeum és zsidó identitás Budapesten a századfordulón. In: Budapesti Negyed 60.

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. Millenniumi Könyvtár Osiris Kiadó, Budapest 2000.

Krúdy Gyula: A szobrok megmozdulnak. Írások az irodalomról. Gondolat 1974.

Krúdy Gyula: Gordonkázás. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1978.

Dr. Légrádi Dezső: Művelődési intézmények. In.: Tímár Andor szerk.: Erzsébet város. Budapest Főváros VII. kerületi Tanács 1970.

Dr. Légrádi Dezső: Templomok. In.: Tímár Andor szerk.: Erzsébet város. Budapest Főváros VII. kerületi Tanács 1970.

Lukacs, John: Budapest,1900. Aváros és kultúrája. Európa Könyvkiadó, Budapest 1996.

Magyar Zsidó Lexikon (1929 -es Ujvári Péter szerkesztésében megjelent kötet internetes változata).

MMKM Elektrotechnikai Múzeumának honlapja – www.emuzeum.hu

Művészeti Kislexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest 1973.

Novák Attila: A családi gyökerek. Heltai Jenő visszaemlékezései. In.: Remény zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat. 2002, 5. évfolyam 1. szám

Orbán Ferenc: Magyar zsidó útikönyv. Makkabi Kiadó Kft., Budapest 2003.

Orbán Ferenc: Magyarország zsidó emlékei, nevezetességei. Medicina Könyvkiadó Vállalat, Budapest 1991.

Perczel Anna: Védtelen örökség. Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2007.

Rábó Emonosz Elho – Beszélgetés Schweitzer Józseffel. In.: Erdő P.-Schweitzer J.-Vizi E. Sz.: Hit, erkölcs, tudomány. Éghajlat Könyvkiadó 2006.

Radó István: Filmélet. In.: Tímár Andor szerk.: Erzsébet város. Budapest Főváros VII. kerületi Tanács 1970.

Róth Miksa Emlékház honlapja – www.rothmuzeum.hu

Sármány Ilona – Juhász Gyula: Amit a századforduló kávéházainak berendezéseiről tudunk. Budapesti Negyed 12-13. (1996/2-3).

Szabolcsi Bence – Tóth Aladár: Zenei lexikon. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest 1965.

Szerb Antal: A magyar irodalom története. Magvető Könyvkiadó Kft., 2005.

Szita Szabolcs: A budapesti csillagos házak, gettók (1944-1945). In: Remény zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat 2002, 5. évfolyam 1. szám

Tatár György: Az edények széttörése. In: Holocaust Emlékkönyv. A vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából, TEDISZ

Toronyi Zsuzsanna: A magyar zsidó múzeum épületéről. In: Kép-Keret. Az identitás konstrukciói. Nyitott könyvműhely – ELTE Közép-európai Németnyelvű Zsidó Kultúra Kutatócsoport Budapest 2010.

Vadász Ferenc: Néhány emlékem a „kis” Seressről. In.: Remény Zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat 2003. 6. évfolyam 4. szám

Vago, Rafael – Frojimovics Kinga: A holokauszt Magyarországon. In. Szalay Anna szerk.: Hágár országa. A magyarországi zsidóság – történelem, közösség, kultúra, Antall József Alapítvány, Kossuth Kiadó, Budapest 2009.

Varga-Neubauer Sándor: Zsidók a magyar könyvkiadásban és könyvkereskedelemben (1835-1944). In: Remény zsidó társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat, 2001. 4. évfolyam 3. szám

Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1981.

Zeke Gyula: A nagyvárosi kultúra új formái és a zsidóság. In: Budapesti Negyed 8.

Zsidónegyed. Pest Zsidó Arca. MOKÉP Pannónia, MTV 2006. Rendezte: Ocsenás Tamás

Zsovák Károly szerk.: Magyarországi szállodák, vendéglők, korcsmák és kávéházak címtára az 1912. évre. Budapest Főváros Levéltára